Spelenderwijs het probleem ontrafelen


Verslag van gastles van Ellen op 1 juni 2023,op de Hogeschol Zuyd te Sittard

BasisregelsHet was inspirerend om op donderdag 1 juni voor de studenten ‘Social work’ van het hogere leerjaar, van de Hogeschool Zuyd te Sittard een gastles te mogen geven over mijn op handen zijnde boek: ‘Spelenderwijs het probleem ontrafelen’. Door hun geïnteresseerde houding, het aandachtig volgen van wat ik vertelde en de goede vragen die ze mij stelden, stimuleerde dat mij om steeds nieuwe voorbeelden aan te halen met de bijbehorende creatieve spelvormen ,vanuit mijn praktijk als schoolmaatschappelijk werker van drie basisscholen in een achterstandswijk in Rotterdam Zuid.

Het was goed om te horen dat de studenten in heel verschillende richtingen van het ‘social work’ werkzaam waren. Zodat iedere student de methode waar ik over vertelde met de bijbehorende creatieve spelvormen, de werksetting waarin de studenten werkten, aangepast konden worden. Ook vertelden twee studenten dat zij al creatief probeerden te werken en hiernaar op zoek waren en hoe zij daar vorm aan konden geven. De twee docenten die ook aanwezig waren legden verbindingen met op welke wijze ik werkte en hoe de studenten ook bezig waren met meer te kijken naar de oplossingsgerichte mogelijkheden van de clienten waarmee zij werkten. In een mail van de docent na mijn gastles, vertelde zij dat mijn aanbod door studenten meteen ingepast konden worden in hun werksituatie, daar was ik heel blij om.

Mijn down –top benadering naar kinderen toe, het gebruik maken van hun mogelijkheden, kwaliteiten en hun inventiviteit en daar op aan te sluiten maar ook de inzet van het oplossingsgericht werken, met behulp van de door mij ontwikkelde spelvormen, was de werkwijze waar de studenten op dit moment hard mee aan het oefenen waren, door het spelen van rollenspelen en door de inzet van auteurs waarmee ze echte in hun praktijk voorkomende situaties nabootsten.

Met de leerlingen van de basisschool speel ik ook aangepaste rollenspelen om de probleemsituatie zelf te laten uitspelen, waardoor de kinderen ook de kans krijgen om zich in de rol van de tegenspeler te verplaatsen.

Het praten over een tekening, werkstuk of wat het kind uitbeeld door middel van een dans een schilderij of gedicht geeft directe verbinding met het kind zelf en is op deze wijze gemakkelijker voor hen om dit dan uiteindelijk in woorden te vatten.

Velen gaven aan benieuwd te zijn naar mijn boek .

Ik deelde flyers uit van mijn boek, zodat studenten mij kunnen benaderen of hun mening geven over de gastles en later over het boek, wat door de Hogeschool aangeschaft zal worden. (te verkrijgen bij uitgeverij S.W.P te Amsterdam).

Graag word ik nog eens uitgenodigd voor een lezing dat doe ik graag er is nog zoveel te vertellen.

Mochten er instellingen zijn die gebruik willen maken van mijn expertise, op het gebied van kinderen, benadering van het kind, problemen van kinderen en de uitleg van mijn methode met de bijbehorende creatieve spelvormen dan ben ik bereid om hier uitleg over te geven. De methode is geschikt voor alle kinderen, ook voor volwassenen.

Ik vraag dan wel een reiskostenvergoeding en ik zou het fijn vinden als u ook mijn boek zou willen aanschaffen indien u tevreden bent met mijn presentatie.