Spelenderwijs het probleem ontrafelen


Privacybeleid

Ellen Hollink-Wolda hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Met dit Privacybeleid wil zij heldere en transparante informatie geven over hoe zij omgaat met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ellen Hollink-Wolda houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit impliceert dat:

Ik als individueel persoon verantwoordelijk ben voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn Privacybeleid of in algemenere zin vragen heeft, kunt u met mij contact opnemen.

Persoonsgegevens van belangstellenden worden door Ellen Hollink-Wolda verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Ellen Hollink-Wolda de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Uw persoonsgegevens worden door Ellen Hollink-Wolda opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode zo lang als dit noodzakelijk is.

De website van Ellen Hollink-Wolda is vrij te bezoeken zonder dat u verzocht wordt mee te delen wie u bent. Op de website wordt geen gebruik gemaakt van cookies. Ellen Hollink-Wolda verwerkt gegevens die u ons via het informatieaanvraag formulier verstuurt. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om u van informatie te voorzien.